Ano ang Pang-Abay? Mga Halimbawa Ng Pang-Abay:

pang-abay

Ano Ang Pang-Abay?

Ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na nagpapabago sa ibang salita. Higit na partikular, maaari itong ilarawan ang isang pandiwa (isang salitang aksyon), isang pang-uri (isang salita na naglalarawan sa isang pangngalan), isa pang pang-abay, o isang sugnay. Ang mga pang-abay ay maaari ding gumana bilang mga pang-ukol, na mga salita na nagpapakita ng kaugnayan sa pagitan ng iba pang mga salita sa isang pangungusap. Ang mga ito ay tinatawag na pang-ukol na pang-abay. Paano mo nakikilala ang isang pang-abay sa isang pangungusap? Sa maraming pagkakataon—ngunit hindi lahat—ang mga pang-abay ay nagtatapos sa -ly at, samakatuwid, madaling mahanap.

Mga Halimbawa Ng Pang-Abay:

 • Dahan-dahang kinain ni Brian ang kanyang sandwich. (naglalarawan sa pandiwa na “kumain”)
 • Tuwang-tuwa ang bata na makita ang kanyang ina. (naglalarawan ng pang-uri na “nasasabik”)
 • Kalmadong sinagot ni David ang kanyang mga tanong. (naglalarawan ng pang-abay na “kalmado”)

Halimbawa Ng Pang-Abay Na Pang-Ukol:

 • Habang naglalakad si Cindy sa field, naamoy niya ang mga bulaklak. (naglalarawan sa pandiwa na “lumakad”)

Ano Ang Mga Uri Ng Pang-Abay?

Sa wikang Ingles, mayroong limang pangunahing uri ng pang-abay na sumasagot sa tanong na “kailan,” “saan,” “paano,” “gaano kadalas,” o “sa anong antas”. Ang limang uri ng pang-abay ay kinabibilangan ng:

 • Oras
 • Lugar
 • Dalas
 • Paraan
 • Degree

Ano ang Pang-abay ng Panahon?

Sinasagot ng mga pang-abay na oras ang tanong na “kailan”. Nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa oras na naganap ang isang pandiwa/aksyon.

 • Tumakbo ang mga lalaki. Kailan sila tatakbo? Ang mga lalaki ay tumakbo bukas.
 • Sinipa ni Solomon ang bola. Kailan niya sinipa ang bola? Sinipa ni Solomon ang bola kahapon.

Ano ang Pang-abay ng Pook?

Sinasagot ng mga pang-abay na lugar ang tanong na “saan”. Nagbibigay ito ng karagdagang detalye tungkol sa lokasyon kung saan nagaganap ang isang pandiwa/aksyon.

 • Ang saranggola ay naanod. Saan napadpad ang saranggola? Ang saranggola ay naanod sa itaas ng mga puno.
 • Matapos matamaan ni Jacob ang piñata, natapon ang kendi. Saan natapon ang kendi? Matapos matamaan ni Jacob ang piñata, natapon ang kendi kung saan-saan.

Ano ang Pang-abay na Dalas?

Sinasagot ng mga pang-abay na dalas ang tanong na “gaano kadalas”. Nagbibigay ito ng karagdagang detalye tungkol sa kung gaano kadalas nangyayari ang isang pandiwa/aksyon.

 • Sinisipilyo ni Jessica ang kanyang mga pusa. Gaano kadalas siya nagsisipilyo ng kanyang mga pusa? Regular na sinisipilyo ni Jessica ang kanyang mga pusa.
 • Nagluluto si Kobe para sa kanyang pamilya. Gaano kadalas siya magluto? Si Kobe ay nagluluto araw-araw para sa kanyang pamilya.

Ano Ang Pang-Abay Na Pamamaraan?

Sinasagot ng mga pang-abay na paraan ang pangunahing tanong na “paano”. Nagbibigay ito ng karagdagang detalye tungkol sa paraan kung saan nangyayari ang isang pandiwa/aksyon.

 • Tinupi ni Suheer ang kanyang mga damit. Paano niya tinutupi ang kanyang damit? Tinupi ni Suheer ang kanyang damit nang maayos.
 • Tinanggihan ni Benjamin ang alok. Paano niya tinanggihan ang alok? Tumanggi si Benjamin sa alok.

Ano ang Pang-abay na Degree?

Sinasagot ng mga pang-abay na antas ang tanong na “hanggang saan o antas”. Nagbibigay ito ng karagdagang detalye tungkol sa antas ng intensity ng isang pandiwa, pang-uri, o pang-abay.

 • Pagod si Erin. Hanggang saan siya napagod? Pagod na pagod si Erin.
 • Walang laman ang baso ni Joshua. Hanggang saan ang laman ng baso niya? Halos walang laman ang baso ni Joshua.

Ano Ang Ilang Karaniwang Pang-Abay?

Mayroong daan-daang mga pang-abay sa wikang Ingles, ngunit ang mga sumusunod ay ilan sa mga pinakakaraniwan, na ikinategorya ayon sa uri:

Oras

 • Mamaya
 • Ngayon
 • Malapit na
 • Ngayong araw
 • Bukas
 • Ngayong gabi
 • Kahapon

Lugar

 • Sa itaas
 • Malayo
 • Sa likod
 • Kahit saan
 • Dito
 • Sa loob
 • Sa labas

Dalas

 • Laging
 • Araw-araw
 • Madalas
 • Hindi kailanman
 • Karaniwan
 • Paminsan-minsan
 • Madalas
 • Minsan

Paraan

 • Maingat
 • Madali
 • Masaya
 • Malakas
 • Nagmamalaki
 • Mabilis
 • Tahimik
 • Nakakalungkot
 • Dahan-dahan

Degree

 • Halos
 • Bahagya
 • ganap
 • Malalim
 • Ganap
 • sukdulan
 • ganap
 • napaka

 

Saan Dapat Ilagay ang mga Pang-abay sa Pangungusap?

Ang pang-abay na naglalarawan sa isang pandiwa ay karaniwang lumalabas bago o pagkatapos ng pandiwa sa isang pangungusap. Maaari rin itong lumitaw bago ang paksa at ang pandiwa kasama ang direktang layon nito. Gayunpaman, ang mga pang-abay na naglalarawan ng mga pang-uri o iba pang pang-abay ay dapat ilagay kaagad bago ang pang-uri o pang-abay na kanilang binago.

 • Bago ang pandiwa: Mabilis siyang nakatakas.
 • Bago ang paksa: Mabilis, nakatakas siya.
 • Pagkatapos ng pandiwa: Mabilis siyang nakatakas.
 • Pagkatapos ng pandiwa at direktang layon: Mabilis siyang nakatakas sa bagyo.

 

Mga Pang-abay sa Isang Sulyap

Binabago ng mga pang-abay ang mga pandiwa, pang-uri, iba pang pang-abay, o parirala. Ang mga ito ay nasa isa sa limang pangunahing uri: oras, lugar, paraan, antas, at dalas. Sa isang pangungusap, maaaring ilagay ang mga pang-abay na nagbabago sa mga pandiwa bago o pagkatapos ng pandiwa. Ang mga pang-abay na nagpapabago sa mga pang-uri at pang-abay ay dapat ilagay kaagad bago ang pang-uri/pang-abay. Mga halimbawa ng pang-abay: mabilis, kahit saan, at ganap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *