Ano Ang Globalisasyon Ekonomiko?

Ano Ang Globalisasyon Ekonomiko?

Ano Ang Globalisasyon Ekonomiko?

Ang ekonomikong globalisasyon ay tumutukoy sa malawakang integrasyon at interdependensiya ng mga ekonomiya sa buong mundo. Ito ay proseso kung saan ang mga patakaran sa kalakalan, pamumuhunan, at produksyon ay naglalayong maghatid ng mga produkto at serbisyo sa pandaigdigang merkado. Ito ay nagpapahintulot sa mga bansa na makipag-ugnayan, makipagsabayan, at makipagtulungan sa iba’t ibang aspeto ng kanilang ekonomiya.

May ilang mga dahilan na nagdulot ng ekonomikong globalisasyon:

1. Pagbaba ng mga Hadlang sa Kalakalan: Ang mga bansa ay nag-aalis ng mga taripa, patakaran sa proteksyonismo, at iba pang mga hadlang sa kalakalan upang magkaroon ng mas malawakang access sa iba’t ibang mga merkado. Halimbawa, sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng World Trade Organization (WTO), maraming bansa ang nagkaroon ng kasunduan upang bawasan ang mga taripa sa mga produktong inaangkat at pababain ang mga regulasyon sa kalakalan.

2. Pag-unlad ng Teknolohiya sa Komunikasyon: Ang mga teknolohiya sa komunikasyon tulad ng internet at mga platform ng e-commerce ay nagbigay-daan sa mga negosyante na makipag-ugnayan at magtransaksiyon sa mga mamimili sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Ito ay nagbubukas ng mga oportunidad para sa mga maliit na negosyo na makapaglipat ng kanilang mga produkto at serbisyo sa global na pamilihan.

3. Paglago ng mga Pandaigdigang Korporasyon: Ang mga malalaking korporasyon ay nagtatayo ng mga sangay at pasilidad sa iba’t ibang mga bansa upang mapalawak ang kanilang operasyon at makapaghatid ng mga produkto at serbisyo sa mga pandaigdigang merkado. Ito ay naglilikha ng mga pagkakataon sa trabaho at pag-unlad sa mga host na bansa.

4. Pagsulong ng Pandaigdigang Pamumuhunan: Ang mga bansa ay nagbubukas ng kanilang mga pintuan sa mga dayuhang pamumuhunan. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga insentibo tulad ng mga malalaking tax breaks o proteksyon sa pamumuhunan upang hikayatin ang mga dayuhang negosyante na mamuhunan sa kanilang bansa. Ito ay nagreresulta sa pagpasok ng mga dayuhang puhunan at teknolohiya na nagbibigay ng paglago at pag-unlad sa lokal na ekonomiya.

5. Pagsulong ng Malawakang Finansyal na Sistema: Ang mga pagbabago sa mga patakaran sa pananalapi tulad ng pagbabawas ng mga restriksyon sa pandaigdigang paglipat ng salapi at paglago ng mga pandaigdigang bangko at institusyon ay nagdulot ng mas mal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *