Ano ang Panghalip? Halimbawa ng Panghalip, Gamit, Atbp.

Pangligin

Panghalip

Ano Ang Panghalip?

Ang panghalip ay isang salita na maaaring palitan ang isang pangngalan sa isang pangungusap. Ang pangngalan na pinalitan ng panghalip ay tinatawag na antecedent. Halimbawa, sa pangungusap na mahal ko ang aking aso dahil siya ay isang mabuting bata, ang salitang siya ay isang panghalip na pumapalit sa pangngalang aso.

Sa pangkalahatan, pinapayagan tayo ng mga panghalip na paikliin ang ating mga pangungusap at gawing hindi gaanong paulit-ulit ang mga ito. Halimbawa,

Ang mga construction worker ay nagtatayo ng opisina. Ang mga manggagawa sa konstruksiyon ay gumagawa ng mahusay na pag-unlad. Dapat tapusin ng mga construction worker ang proyekto sa lalong madaling panahon.

Ang mga construction worker ay nagtatayo ng opisina. Maganda ang pag-unlad nila. Dapat nilang tapusin ang proyekto nang wala sa oras.

Makikita mo na ang pangalawang hanay ng mga pangungusap ay parehong mas maikli at hindi gaanong paulit-ulit kaysa sa unang hanay ng mga pangungusap.

Ang panghalip ay mali na inilagay sa parehong kategorya ng pangngalan. Sa katunayan, ito ay kumikilos tulad ng isang kumpletong syntagm, tulad ng panghalip, ngunit para sa iba pang mga kadahilanan: ang wastong pangalan ay may ganap na sanggunian, samantalang ang panghalip ay may, kumbaga, isang sanggunian sa pamamagitan ng proxy.

 

Mga Uri ng Panghalip na may Halimbawa

Ang mga panghalip ay maaaring uriin sa iba’t ibang uri batay sa kanilang mga tungkulin. Ibinigay sa ibaba ang iba’t ibang uri ng panghalip. Suriing mabuti ang mga halimbawa upang magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa bawat uri ng panghalip at ang tungkulin nito.

Ang mga Relative Pronoun ay mga panghalip na ginagamit upang iugnay ang isang bahagi ng pangungusap sa isa pa. Ang ilang halimbawa ng mga kamag-anak na panghalip ay ang, alin, saan, kailan, bakit, ano, kanino at kanino.

Ang Possessive Pronouns ay mga panghalip na ginagamit upang ipakita ang pagmamay-ari. Ang ilang halimbawa ng panghalip na nagtataglay ay ang akin, iyo, kanya, kanya, kanila at nito.

Ang Reflexive Pronouns ay mga panghalip na ginagamit upang balikan ang paksa sa pangungusap. Ang ilang halimbawa ng reflexive pronouns ay ang sarili ko, ang iyong sarili, ang sarili, ang sarili, ang sarili, ang sarili, ang ating sarili, ang kanilang sarili at ang iyong sarili.

Ang Demonstrative Pronoun ay mga panghalip na ginagamit sa pagturo sa mga tiyak na bagay. Ang ilang mga halimbawa ng mga panghalip na nagpapakita ay ito, iyon, ito at iyon.

Ang Interrogative Pronoun ay mga panghalip na ginagamit sa pagtatanong. Ang ilang halimbawa ng interrogative pronoun ay sino, ano, kailan, bakit at saan.

Ang mga Panghalip na Di-tiyak ay mga panghalip na hindi tumutukoy sa anumang partikular na tao, lugar o bagay. Ang ilang halimbawa ng di-tiyak na panghalip ay ang isang tao, isang tao, saanman, isang bagay, sinuman, kahit sino, kahit saan, kahit ano, walang sinuman, wala kahit saan, lahat, lahat, lahat, lahat, lahat, bawat isa, wala, kakaunti, at marami.

Ang mga Panghalip na Pansarili ay mga simpleng panghalip na ginagamit upang palitan ang mga pangngalang pantangi. Ang ilang halimbawa ng personal na panghalip ay ako, ikaw, siya, siya, tayo, sila, siya, siya, siya, siya, tayo at sila.

Ang mga Panghalip na Paksa ay mga panghalip na gumaganap ng kilos sa isang pangungusap. Ang ilang halimbawa ng mga panghalip na paksa ay ako, ikaw, kami, siya, siya, ito, sila at isa

Ang Object Pronouns ay mga panghalip na tumatanggap ng kilos sa pangungusap. Ang ilang halimbawa ng panghalip na bagay ay ako, kami, siya, siya at sila.

Ang Reciprocal Pronouns ay mga panghalip na ginagamit upang ipahayag ang relasyon sa isa’t isa. Ang ilang mga halimbawa ng reciprocal pronouns ay isa’t isa at isa’t isa.

Ang mga Intensive Pronoun ay kapareho ng reflexive pronouns, na ang pagkakaiba lang ay maaari mong alisin ang intensive pronoun mula sa pangungusap, at magkakaroon pa rin ng kahulugan ang pangungusap.

 

Panghalip Panao (Pronoun You)

 • Morpolohiya

Sa prinsipyo, nagdadala ito ng kasarian at numero. Ang mga pangalan ng lungsod ay may hindi tiyak na kasarian: Paris est beau / Paris est belle Ang ilang mga pagbubukod na tinalakay, sa heograpiya: ang Indies, ang Americas. Pareho ba ang kahulugan nito? Mula sa isang archaic (poetic) plural? (India, ang Indies) Sinasabi ba natin na isang America? Gumagana ba ang singular at plural sa parehong paraan? Nakikita natin na ang Indies ay tumutukoy sa mga dating kolonya, at hindi isang pangmaramihang India. Ang ilan, na tumutugma sa isang kompederasyon o isang grupo ng mga isla, ay palaging maramihan: ang Estados Unidos, ang New Hebrides. Sa pagsulat, ang mga pangngalang pantangi ay minarkahan ng inisyal na malaking titik.

 • Konteksto

Karamihan ay hindi nauunahan ng isang pantukoy; kung hindi, ito ay dahil ginagamit ang mga ito bilang karaniwang mga pangalan (par excellence): Ang Machin ay isang uri ng maliit na Napoleon sa genre nito. Sa heograpiya, ang ilang mga pangngalan ay palaging nauunahan ng isang pantukoy: mga bansa, ilog ( France, ang Seine ). Ito ay isang tiyak na artikulo, wala nang iba pa. Masasabi nating isinama ito sa tamang pangalan. Anumang ibang gamit ay isang bagay ng conversion, antonomasia: my France . Ang tamang pangalan ay bihirang sinamahan ng isang epithet; pagkatapos ay sa pangkalahatan ay nawawala ang kanyang artikulo: matamis na France / mahal na France (limitadong bilang ng mga posibleng adjectives). Ito ay mas mahirap, kahit na hindi tama, para sa isang kamag-anak na epithet: * Ang France, na nasa Europa, ay isang magandang bansa (may iba pa bang lugar?). Para sa katangian at aposisyon, walang paghihigpit, ngunit ang mga elementong ito ay hindi isinama sa nominal na pangkat:

3) Syntax

Ang wastong pangalan ay maaaring magbigay sa buong mundo ng parehong mga function tulad ng karaniwang pangalan, o sa halip na ang pariralang pangngalan.

Ang ilang mga function ay halos hindi posible, o sa anumang kaso ito ay lubos na pinagtatalunan: ito ay ang mga adjectival, tulad ng katangian, at higit pa kaya ang epithet, dahil ang wastong pangalan ay hindi maaaring gamitin upang maging kuwalipikado, upang makilala ang isang bagay, maliban kung isang pagbabago sa kalikasan (style procedure). Ang wastong katangian o nakakabit na pangalan ay nagsisilbing eksklusibo upang linawin ang pagkakakilanlan.

Ang kabisera ng France ay Paris : ano ang paksa? ano ang katangian?

Ang Paris ay. / *Ang kabisera ng France ay . (ito ang katangian na pinapalitan ng panghalip)

Sa isang halimbawa tulad ng Mon beau pays de France, minsan sinasabi na ang tamang pangalan ay idinagdag sa karaniwang pangalan, ito ay depende sa kahulugan na ibinigay sa aposisyon; kung isasalamin natin, napagtanto natin na ang kwalipikasyon ay wala sa France , ngunit sa magandang bansa : ang huling expression na ito, sa kabila ng lugar nito, ay maaaring masuri bilang isang epithet ng tamang pangalan (gayundin: isang nakakatawang tao ).

 • Semantika

Ang isang wastong pangalan ay tumutukoy sa isang natatanging nilalang, at ito ay tumutukoy dito sa pamamagitan ng kombensiyon (maaari natin itong tawaging, “binyagan” kung hindi, ito ay isang bagay ng kolektibo o indibidwal na desisyon).

Maaari nating sabihin na ito ay kumpleto sa sarili: hindi ito nangangailangan ng isang pandagdag ng pangalan upang maging tumpak. Ito ang dahilan kung bakit siya ay madalas na nagbibigay ng mga karagdagang elemento.

Ang tamang pangalan ay walang kahulugan (hindi mo mahahanap sa diksyunaryo: ang Napoleon ay isang …).

Panghalip Halimbawa

Subukan ang Iyong Pag-unawa sa mga Panghalip

 1. Tukuyin ang mga panghalip at uri ng panghalip sa mga sumusunod na pangungusap:
 2. Uuwi ako ngayong gabi.
 3. Ang kanyang tiyahin ay magbabakasyon sa susunod na linggo.
 4. Siya ang babaeng kausap ko.
 5. Ito ang lugar kung saan ko nakita ang nawawala kong bag.
 6. Ikaw ba mismo ang gumawa nito?
 7. Ito ay isang panahon kung saan ako ay napakasaya.
 8. Palagi kaming nagtutulungan.
 9. Nakumpleto na ba ng lahat ang gawaing itinalaga para sa araw na ito?
 10. Ang aso sa kalye ay kanya.
 11. Ang lahat ng aking mga kaibigan ay uuwi para sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng kasal ng aking mga magulang.

Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan mo ito nakuha nang tama.

 1. Uuwi ako ngayong gabi. Personal Pronoun/Paksa na Panghalip
 2. Ang kanyang tiyahin ay magbabakasyon sa susunod na linggo. Possessive Pronoun
 3. Siya ang babaeng kausap ko. Personal na Panghalip
 4. Ito ang lugar kung saan ko nakita ang nawawala kong bag. Kamag-anak na Panghalip
 5. Ikaw ba mismo ang gumawa nito? Personal Pronoun, Intensive Pronoun
 6. Ito ay isang panahon kung saan ako ay napakasaya. Kamag-anak na Panghalip
 7. Palagi kaming nagtutulungan. Reciprocal Pronoun
 8. Nakumpleto na ba ng lahat ang gawaing itinalaga para sa araw na ito? Di-tiyak na Panghalip
 9. Ang aso sa kalye ay kanya. Possessive Pronoun
 10. Ang lahat ng aking mga kaibigan ay uuwi para sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng kasal ng aking mga magulang. Possessive Pronoun

Gumamit ng angkop na panghalip upang palitan ang mga pangngalan na may salungguhit sa mga sumusunod na pangungusap:

 1. Bumisita sina Josh at Derrick sa Disneyland noong nakaraang buwan.
 2. Hindi umuwi si Sarah kagabi.
 3. Hindi mahanap ng aking ina ang kanyang mga susi ng aparador.
 4. Kahapon ay anibersaryo ng kasal ng aking mga magulang.
 5. Ininom ng pusa ang lahat ng gatas na naiwan sa kusina.
 6. Nahirapan sina Sheela at Teena na ilipat ang set ng sofa sa tapat ng bulwagan dahil masyadong mabigat ang set ng sofa para kina Sheela at Teena.
 7. Si Divya ay kapatid ni Danny.
 8. Ang pilak na Brezza na iyon ay kay Emmanuel at Usha.
 9. Nakahiga lang sa sahig ang aking alagang aso buong araw.
 10. Tinanong ng guro ang mga mag-aaral kung naisumite ng mga mag-aaral ang mga takdang-aralin ng mga mag-aaral.

Suriin ang iyong mga sagot dito.

 1. Bumisita sila sa Disneyland noong nakaraang buwan.
 2. Hindi siya umuwi kagabi.
 3. Hindi niya mahanap ang mga susi ng kanyang aparador.
 4. Kahapon ang kanilang wedding anniversary.
 5. Ininom nito ang lahat ng gatas na naiwan sa kusina.
 6. Nahirapan sina Sheela at Teena na ilipat ang set ng sofa sa tapat ng bulwagan dahil napakabigat nito para sa kanila.
 7. Siya ay kanyang kapatid na babae.
 8. Ang pilak na Brezza na iyon ay sa kanila.
 9. Nakahiga lang ito sa sahig buong araw.
 10. Tinanong ng guro ang mga mag-aaral kung naisumite na ba nila ang kanilang mga takdang-aralin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *