10 Linya Ng Maikling Kwento Na May Moral Na Aral Para Sa Mga Bata

Maikling Kwento

30 Linya Ng Maikling Kwento Na May Moral Na Aral Para Sa Mga Bata

Kapag sinusubukang magbigay ng mahalagang moral na aral sa mga bata, ang mga maikling kwento ang madalas na pinupuntahan ng karamihan sa mga magulang. Ito ay hindi lamang kumikiliti sa kanilang imahinasyon, ngunit ito rin ay nagtuturo sa kanila tungkol sa buhay.

Ano Ang Maikling Kwento

Ang mga maikling kwento ay may paraan ng pagtuturo ng mga aralin na ginagawang mas nakakaugnay at kawili-wili ang mga ito. Sa halip na sabihin lamang sa iyong anak na huwag magsinungaling, ang pagsasalaysay ng maikling kuwento tungkol dito ay nakakatulong sa kanila na maunawaan kung ano ang nangyayari kapag nagsisinungaling sila. Nakakatulong ito sa kanila na maging mas may kamalayan sa kanilang mga aksyon at kanilang mga kahihinatnan. Ang mga moral na aral mula sa mga kuwentong ito ay nakakatulong din sa paghubog ng kanilang pagkatao at moral compass sa kanilang pagtanda.

30 Linya Ng Maikling Kwento Na May Moral Na Aral Para Sa Mga Bata

Narito ang 10 maikling kuwento na may mga aral na moral na matututunan ng iyong mga anak (at maging ang ilang matatanda) ng isa o dalawang bagay mula sa:

Maikling Kwento Halimbawa

1. Ang Hare at ang Pagong

Minsan may isang liyebre na kaibigan ng isang pagong. Isang araw, hinamon niya ang pagong sa isang karera. Nang makita kung gaano kabagal ang pagong, naisip ng liyebre na madali siyang mananalo. Kaya’t umidlip siya habang patuloy ang pagong. Nang magising ang liyebre, nakita niyang nasa finish line na ang pagong. Labis sa kanyang kalungkutan, ang pagong ay nanalo sa karera habang siya ay abala sa pagtulog.

Moral ng kwento:

Mayroong talagang ilang mga moral na aral na matututuhan natin mula sa kuwentong ito. Itinuro ng liyebre na kung minsan ang sobrang kumpiyansa ay maaaring makasira sa iyo. Habang ang pagong ay nagtuturo sa atin tungkol sa kapangyarihan ng pagtitiyaga. Kahit na ang lahat ng mga posibilidad ay nakasalansan laban sa iyo, huwag sumuko. Minsan ang buhay ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamabilis o pinakamalakas, ito ay tungkol sa kung sino ang pinaka-consistent.

30 Linya Ng Maikling Kwento Na May Moral Na Aral Para Sa Mga Bata

2. Ang Aso at ang Buto

Minsan may isang aso na gumagala sa mga lansangan gabi at araw sa paghahanap ng makakain. Isang araw, nakakita siya ng malaking makatas na buto at agad niya itong sinunggaban sa pagitan ng kanyang bibig at iniuwi. Sa kanyang pag-uwi, tumawid siya sa isang ilog at nakita niya ang isa pang aso na may buto din sa kanyang bibig. Gusto niya rin ang butong iyon para sa kanyang sarili. Ngunit sa pagbuka ng kanyang bibig, nahulog sa ilog ang buto na kanyang kinakagat at lumubog. Nang gabing iyon, umuwi siyang gutom.

Moral ng kwento:

Kung lagi tayong naiinggit sa kung ano ang meron sa iba, mawawala din sa atin kung ano ang meron tayo, tulad ng asong sakim.

3. Ang Uhaw Na Uwak

Matapos lumipad ng malayo, isang uhaw na uwak ang gumagala sa kagubatan sa paghahanap ng tubig. Sa wakas, nakakita siya ng isang palayok na kalahating puno ng tubig. Sinubukan niyang inumin ito ngunit hindi sapat ang kanyang tuka para maabot ang tubig sa loob. Pagkatapos ay nakakita siya ng mga maliliit na bato sa lupa at isa-isa niyang inilagay sa kaldero hanggang sa tumaas ang tubig. Ang uwak pagkatapos ay dali-daling uminom mula rito at napawi ang kanyang uhaw.

Moral ng kwento:

Kung gusto, may paraan. Ang bawat problema ay may solusyon kung titingnan lang natin nang husto at hindi susuko.

4. Tamad John

May isang batang lalaki na nagngangalang John na sobrang tamad, hindi man lang niya nagawang magpalit ng damit. Isang araw, nakita niyang puno ng prutas ang puno ng mansanas sa kanilang bakuran. Gusto niyang kumain ng mansanas ngunit tinatamad siyang umakyat sa puno at kumuha ng mga prutas. Kaya humiga siya sa ilalim ng puno at hinintay na malaglag ang mga bunga. Naghintay at naghintay si John hanggang sa magutom siya ngunit hindi nahulog ang mga mansanas.

Moral ng kwento:

Hindi ka madadala ng katamaran. Kung gusto mo ang isang bagay, kailangan mong magsumikap para dito.

5. Ang Fox at Ang Ubas

Minsan may isang gutom na soro na natitisod sa isang ubasan. Matapos makita ang bilog, makatas na mga ubas na nakasabit sa isang bungkos, ang fox ay naglaway. Ngunit gaano man kataas ang pagtalon niya, hindi niya ito maabot. Kaya nasabi niya sa sarili niya na baka maasim ito at umalis. Nang gabing iyon, kailangan niyang matulog nang walang laman ang tiyan.

Moral ng Kwento:

Karamihan sa atin ay may tendensiya na kumilos tulad ng fox. Kapag gusto natin ang isang bagay ngunit sa tingin natin ay napakahirap makamit, gumagawa tayo ng mga dahilan. Sinasabi namin sa aming sarili na malamang na hindi ito napakahusay sa halip na magtrabaho nang husto para dito.

The fox and the grapes – isa sa 10 linyang maikling kwento na may moralidad.

30 Linya Ng Maikling Kwento Na May Moral Na Aral Para Sa Mga Bata

6. Ang Langgam at Ang Tipaklong

Magkaibigan ang langgam at tipaklong. Sa tag-araw, ang langgam ay nagsusumikap upang punan ang kanyang imbakan ng pagkain. Habang ang tipaklong ay ninanamnam ang magandang panahon at naglalaro maghapon. Pagdating ng taglamig, ang langgam ay maaliwalas na nakahiga sa kanyang tahanan na napapalibutan ng mga pagkaing iniimbak niya sa tag-araw. Habang ang tipaklong ay nasa kanyang tahanan, gutom at nilalamig. Humingi siya ng pagkain sa langgam at binigyan siya ng langgam. Ngunit hindi ito sapat upang tumagal ang buong taglamig. Nang subukan niyang tanungin muli ang langgam, sumagot ang huli: “Pasensya na kaibigan ko pero sapat lang ang pagkain ko para tumagal ang pamilya ko hanggang sa katapusan ng taglamig. Kung bibigyan pa kita, magugutom din tayo. Mayroon kaming buong tag-araw upang maghanda para sa taglamig ngunit pinili mong maglaro sa halip.”

Moral ng kwento:

Ang taglamig, sa kuwentong ito, ay kumakatawan sa isang panahon sa ating buhay kung saan kakaunti ang pagkain at mga mapagkukunan. Habang ang tag-araw ay ang panahon kung saan ang lahat ay sagana. Kaya kung marami ka ngayon, itabi ang ilan dito para sa taglamig.

7. Ang Batang Umiyak ng Lobo

May isang pastol na batang lalaki na mahilig maglaro. Isang araw, habang binabantayan niya ang kawan, nagpasya ang bata na maglaro at sumigaw ng “lobo! lobo!”. Nagsilapitan ang mga taong nakarinig para tulungan siya. Ngunit nadismaya sila nang makitang walang lobo at pinagtatawanan sila ng bata. Kinabukasan, ginawa niya itong muli at ang mga tao ay sumugod sa kanya para lamang madismaya muli. Sa ikatlong araw, nakita ng bata ang isang lobo na nilalamon ang isa sa kanyang mga tupa at sumigaw ng tulong. Ngunit inakala ng mga taong nakarinig sa kanya na isa lamang ito sa mga kalokohan ng bata kaya walang dumating para tumulong sa kanya. Noong araw na iyon, naiwala ng bata ang ilan sa kanyang mga tupa sa lobo.

Moral ng kwento:

Kung palagi kang nagsisinungaling at nanloloko sa ibang tao, darating ang panahon na wala nang maniniwala sa iyo.

30 Linya Ng Maikling Kwento Na May Moral Na Aral Para Sa Mga Bata

8. Ang Ugly Duckling

Karamihan sa atin marahil ay narinig na ang kwentong ito dahil isa ito sa pinakasikat na mga fairy tale sa mundo. Ang kwento ay umiikot sa isang sisiw na mula sa kanyang pagsilang ay palaging kakaiba sa kanyang mga kapatid. Lagi siyang pinipili dahil hindi siya kamukha ng iba sa kanila. Isang araw, nagkaroon siya ng sapat at tumakas sa lawa na kanyang kinalakhan. Naglibot siya sa malayo at sa malayo naghahanap ng pamilyang tatanggap sa kanya. Lumipas ang mga buwan at nagbago ang mga panahon ngunit kahit saan siya pumunta, walang may gusto sa kanya dahil isa siyang pangit na pato. Pagkatapos isang araw, nakatagpo siya ng isang pamilya ng mga swans. Sa pagtingin sa kanila, napagtanto niya na sa mga buwan na ginugol niya sa paghahanap ng isang pamilya na matatawag na sa kanya, siya ay naging isang magandang sisne. Ngayon ay sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit hindi siya naging katulad ng iba pa niyang mga kapatid dahil hindi siya pato kundi isang sisne.

Moral ng kwento:

Hindi tayo dapat masyadong mabilis manghusga ng iba batay sa kanilang pisikal na anyo. Dahil lang sa hindi akma ng isang tao ang mga panlipunang kahulugan ng kagandahan ay hindi nangangahulugan na sila ay pangit. Bawat isa sa atin ay maganda sa sarili nating kakaibang paraan at oras na nating tanggapin at ipagdiwang ang indibidwalidad na iyon.

9. Ang Leon at ang Kaawa-awang Alipin

Minsan may isang alipin na pinahirapan ng kanyang amo. Isang araw, hindi na siya nakatiis at tumakas sa kagubatan upang tumakas. Doon ay nakasalubong niya ang isang leon na hindi makalakad dahil sa tinik sa paa nito. Bagama’t siya ay natatakot, ang alipin ay nag-ipon ng kanyang lakas ng loob at inilabas ang tinik sa paa ng leon. Nang tuluyang makalaya ang leon sa tinik, tumakbo siya sa kagubatan at hindi sinaktan ang alipin. Maya-maya, ang alipin ay nahuli ng kanyang amo kasama ang ilang mga hayop sa kagubatan. Pagkatapos ay inutusan ng amo ang alipin na itapon sa yungib ng leon. Nang makita ng alipin ang leon, nakilala niya ito bilang parehong leon na tinulungan niya sa kagubatan. Ang alipin ay nakatakas sa yungib nang hindi nasaktan at pinalaya niya ang lahat ng iba pang mga hayop.

Moral ng kwento:

Ang kabutihang ginawa mo ay palaging may paraan para bumalik sa iyo. Kaya’t gumawa ng mabuti at maging mabait sa iba at ang mundo ay magiging mabait sa iyo.

30 Linya Ng Maikling Kwento Na May Moral Na Aral Para Sa Mga Bata

10. Ang Elepante at ang Langgam

May isang mapagmataas na elepante na palaging nang-aapi ng maliliit na hayop. Pupunta siya sa anthill malapit sa kanyang tahanan at magwiwisik ng tubig sa mga langgam. Ang mga langgam, sa kanilang laki, ay walang magawa kundi umiyak. Tumawa lang ang elepante at binantaan ang mga langgam na dudurugin niya hanggang mamatay. Isang araw, nagkaroon ng sapat ang mga langgam at nagpasyang turuan ng leksyon ang elepante. Dumiretso sila sa baul ng elepante at sinimulang kagatin siya. Napaungol na lang ang elepante sa sakit. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad sa mga langgam at sa lahat ng hayop na kanyang binu-bully.

Moral ng kwento:

Maging mapagpakumbaba at pakitunguhan ang lahat nang may kabaitan. Kung sa tingin mo ay mas malakas ka kaysa sa iba, gamitin ang iyong lakas para protektahan sila sa halip na saktan sila.


Kwento: Ang Maliit na Pusa
May isang maliit na pusa na laging inaapi ng ibang hayop sa kanyang lugar. Ngunit isang araw, ipinakita niya ang kanyang tapang at talino nang iligtas ang mga kapwa niya hayop mula sa isang panganib. Dahil dito, naging magkaibigan silang lahat at napatunayan niya na ang lakas ay hindi lamang nakasalalay sa laki ng katawan.

Kwento: Ang Mahiwagang Kawayan
Isang araw, natagpuan ni Juan ang isang mahiwagang kawayan. Ang sinumang kumaway dito ay natutupad ang kanilang pinakamimithi. Subalit, natuklasan niya na mas mahalaga ang paghihirap at tiyaga kaysa sa mga kapangyarihang hatid ng kawayan. Sa huli, natamo niya ang tagumpay sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap.

30 Linya Ng Maikling Kwento Na May Moral Na Aral Para Sa Mga Bata

Kwento: Ang Inahing Palaka
Isang inahing palaka ang nag-aalaga ng kanyang mga tuta. Ngunit, isang araw, nawala ang isa sa kanila. Sa halip na mawalan ng pag-asa, naghanap siya nang husto hanggang natagpuan niya ang nawawalang tuta sa peligro. Itinuro niya sa kanyang mga tuta ang halaga ng pagmamahal at pag-aalaga sa isa’t isa.

Kwento: Ang Batang Mangingisda
Si Pedro ay isang batang mangingisda na lumalayas tuwing umaga upang maghanap-buhay. Isang beses, nahuli niya ang isang isda na masyadong maliit. Sa halip na ito’y kainin, pinakawalan niya ito upang lumaki at makapagpalaki ng higit pang isda. Nagbalik ang isda na may mga kasamang mas malalaking isda bilang pasasalamat sa kabutihan ni Pedro.

Kwento: Ang Mahiwagang Salamin
Mayroong isang salamin na nagpapakita ng tunay na katangian ng isang tao. Kapag nakatingin sa salamin, ang mga kasinungalingan ay mawawala at ipapakita ang tunay na puso ng isang tao. Ito’y nagturo sa mga bata na mahalagang maging tapat sa sarili at sa iba.

Kwento: Ang Magkapatid na Ahas
Dalawang magkapatid na ahas ang naglakbay sa mundo upang hanapin ang kanilang sariling tahanan. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan nila ang halaga ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa pagtulong nila sa isa’t isa, natagpuan nila ang isang magandang lugar na kanilang tinawag na tahanan.

30 Linya Ng Maikling Kwento Na May Moral Na Aral Para Sa Mga Bata

Kwento: Ang Mabait na Pulang Paruparo
Isang mabait na pulang paruparo ang nagpasiya na tulungan ang mga bulaklak na nangangailangan ng tulong. Nagpakita siya ng kabaitan at malasakit sa iba, kahit na maliit lamang siya. Bilang pasasalamat, tinulungan din siya ng mga bulaklak sa oras ng kanyang pangangailangan.

Kwento: Ang Batang Magsasaka
Si Anna ay isang batang magsasaka na nagtanim ng mga binhi sa kanyang hardin. Ipinakita niya ang sipag, tiyaga, at pagmamahal sa mga halaman. Sa paglipas ng panahon, namunga ang kanyang mga tanim at naging pagkain ng kanyang pamilya. Natuto siya na ang pag-aalaga ng kalikasan ay may magandang bunga.

Kwento: Ang Mayabong na Kaharian
Sa isang malayong kaharian, mayroong isang magandang hardin na pinapangalagaan ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng kanilang pag-aalaga at pagtatanim, ang dating tuyong kaharian ay naging mayabong at maganda. Naituro nito sa mga bata ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kapaligiran.

Kwento: Ang Munting Puno
May isang munting puno na naninirahan sa isang gubat. Sa kabila ng mga pagsubok tulad ng malalakas na bagyo at tagtuyot, hindi sumuko ang puno at patuloy na nagbigay ng lilim at kapayapaan sa mga hayop at iba pang mga halaman. Natutuhan ng mga bata na maging matatag at magtulungan sa gitna ng mga kahirapan.

30 Linya Ng Maikling Kwento Na May Moral Na Aral Para Sa Mga Bata

Kwento: Ang Kagandahan ng Pagkakaiba-iba
Isang araw, natuklasan ng mga bata na ang mga halaman sa hardin ay may iba’t ibang hugis, kulay, at laki. Sa halip na ito’y ikahiya o pagtawanan, tinanggap nila ang kagandahan ng pagkakaiba-iba. Natutuhan nilang igalang at pahalagahan ang bawat isa sa kabila ng kanilang pagkakaiba.

Kwento: Ang Tsinelas ng Kapatid
Sa isang malayo at maliit na baryo, may magkapatid na hindi sapat ang kanilang mga tsinelas. Ngunit sa kabila ng kahirapan, naghati sila sa isang tsinelas upang pareho silang makapag-aral. Itinuro ng kwento ang halaga ng pagbabahagi at pagtulong sa kapwa, kahit sa simpleng paraan.

Kwento: Ang Kakayahang Hindi Nakikita
Isang batang bulag ang nagtagumpay sa pagsasayaw sa isang patimpalak. Bagamat hindi siya nakakakita, ipinakita niya ang kanyang galing at talento. Tinuruan niya ang lahat na ang kagandahan at kakayahan ay hindi nakikita lamang sa pisikal na anyo.

Kwento: Ang Dakilang Pagsusumikap
May isang batang magsasaka na napakahilig sa paglalaro ng basketbol. Bagamat walang sapat na pera para sa mga sapatos, nagpasya siyang magpraktis nang walang palya. Sa kanyang dakilang pagsusumikap, nagtagumpay siya sa larangan ng basketbol at naging inspirasyon sa ibang mga bata.

Kwento: Ang Munting Biyahe ng Parol
Isang munting parol ang gustong maranasan ang pakiramdam ng paglalakbay. Kaya, naglayag ito sa himpapawid at naglibot sa iba’t ibang lugar. Sa bawat tahanan na napuntahan nito, nagdulot ito ng ligaya at pag-asa. Natutuhan ng mga bata na kahit maliit lamang, mayroong kakayahan ang bawat isa na magdala ng kasiyahan sa iba.

Kwento: Ang Kapangyarihan ng Ngiti
May isang batang laging malungkot at hindi nakikipaglaro sa ibang mga bata. Isang araw, nagtanim ng ngiti ang isang kaibigan sa kanya. Dahil dito, nag-iba ang kanyang buhay at natuto siyang maging masaya at makipagkaibigan. Natuklasan ng mga bata na ang simpleng ngiti ay may malaking kapangyarihan sa iba.

Kwento: Ang Pag-aaral ng Kambing
Isang kambing ang gustong matuto at mag-aral tulad ng mga bata. Matiyagang pumunta ito sa paaralan at nag-aral ng mga leksyon. Sa kanyang pagtitiyaga, natuto siya ng maraming bagay at naging inspirasyon sa ibang mga hayop na gustong matuto rin.

Kwento: Ang Munting Dalagang Pilipina
Isang munting dalagang Pilipina ang nagtanim ng mga puno sa kanyang lugar. Sa kanyang pagtatanim, naimulat niya ang iba sa kahalagahan ng kalikasan. Sa huli, nagkaroon sila ng malinis na hangin at malusog na kapaligiran. Natuto ang mga bata na maging mabuting tagapag-alaga ng kalikasan.

30 Linya Ng Maikling Kwento Na May Moral Na Aral Para Sa Mga Bata

Kwento: Ang Kapangyarihan ng Kasipagan
Si Tomas ay isang batang mahilig maglaro ng video games at manood ng TV. Subalit nang mabawasan ang kanyang oras sa paglalaro at maglaan ng oras sa pagsusulat, natuklasan niya ang kanyang talento. Naging inspirasyon siya sa iba na hindi lamang palagi sa harap ng mga gadget, kundi maglaan ng oras para sa ibang mga bagay.

Kwento: Ang Palaka sa Ilalim ng Unan
Isang palaka ang nais tumira sa bahay ng mga bata. Ngunit hindi ito pinayagan ng mga magulang nila. Subalit nang ipakita ng palaka ang kanyang kabutihan at katapatan, binago nito ang isip ng mga magulang. Natuto ang mga bata na wag husgahan ang iba batay lamang sa kanilang anyo o pagkakakilanlan.

Community-verified icon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *