Liham Aplikasyon – Ano ang Liham Aplikasyon? Liham Aplikasyon Halimbawa

Liham Aplikasyon

Liham Aplikasyon – Ano ang Liham Aplikasyon? Liham Aplikasyon Halimbawa

Liham Aplikasyon-Pamilyar tayong lahat sa pagsulat ng aplikasyon ng leave of absence kahit isang beses sa ating buhay. Kung hindi ka maka-relate, marami pang beses na naisulat ang mga aplikasyon letter. Ito ay maaaring para sa isang trabaho, paghingi ng pahintulot na mag-host ng isang kumpetisyon ng football sa bakuran ng paaralan, paghingi ng sertipiko ng paglipat pagkatapos mai-post ang iyong ama sa ibang lugar, atbp. Dito, sasabihin ko sa iyo kung paano ka susulat ng isang pangkalahatang liham ng aplikasyon.

Ano ang Liham ng Aplikasyon?

Kung sinusundan mo, ang liham na isusulat mo kapag humiling ka ng isang bagay, humihingi ng pahintulot para sa isang bagay o nag-aplay para sa isang bagay, ay isang liham ng aplikasyon. Ito ay karaniwang isang isang pahinang sulat. Maaari itong isulat para sa domestic o propesyonal na layunin. Maaari din itong samahan ng mga dokumento kung minsan, tulad ng mga sulat ng aplikasyon sa trabaho. Kaya’t upang sabihin, ang mga liham ng aplikasyon ay sumasaklaw ng higit sa mga pabalat na titik; maaari silang maging inquiry at request letter din.

Mga Uri ng Liham ng A Aplikasyon:

Kasunod ng thread na ito, ang mga aplikasyon letter ay maaaring uriin sa 3 malawak na grupo. Kabilang sa mga ito ang:

 1. Liham ng Aplikasyon sa Trabaho
 2. Liham ng Aplikasyon sa Akademikong
 3. Personal na Liham ng Aplikasyon

Ang mga halimbawa ng mga liham ng aplikasyon sa trabaho ay kinabibilangan ng:

Tingnan ang mga cover letter

Ang mga halimbawa ng mga liham ng aplikasyon sa akademiko ay kinabibilangan ng:

 1. Liham ng aplikasyon na humihingi ng pahintulot
 2. Liham ng aplikasyon ng scholarship
 3. Aplikasyon para sa leave of absence/in advance
 4. Aplikasyon para sa isang upuan sa hostel
 5. Aplikasyon para sa isang testimonial, atbp.
 6. Ang mga halimbawa ng mga personal na liham ng aplikasyon ay kinabibilangan ng:
 7. Liham ng aplikasyon ng pautang
 8. Liham ng aplikasyon sa pag-upa
 9. Liham ng aplikasyon para sa bawas ng multa
 10. Liham ng withdrawal ng aplikasyon
 11. Liham ng aplikasyon para sa internship
 12. Liham ng aplikasyon sa paglilipat
 13. Liham ng aplikasyon para sa isang grant sa paglalakbay, atbp.

Mga Hakbang sa Paano Sumulat ng Liham ng Aplikasyon:

Tulad ng anumang iba pang pangunahing pagsulat ng liham, ang liham ng aplikasyon ay nagsisimula sa pagpaplano. Magplano sa nilalaman, magtanong tungkol sa tatanggap, mag-isip tungkol sa mga detalyeng isasama, panatilihing simple at maikli ang mga bagay, at et voilĂ !

Tingnan din ang post na ito – Ano ang Pang-Abay? Mga Halimbawa Ng Pang-Abay

Hatiin natin ang mga bagay-bagay.

Ipagpalagay na nagsusulat ka ng aplikasyon sa iyong propesor sa kolehiyo para sa muling pagkuha ng iyong pagsusulit sa Microeconomics. Narito kung paano mo i-draft ang iyong piraso:

 • Magsimula sa petsa.
 • Isama ang pangalan ng propesor, ang kanyang post, departamento, at pangalan ng unibersidad. Ang iyong propesor ay maaaring isang panlabas o panloob na guro. Kung siya ay isang panlabas na guro, banggitin ito at ang pangalan ng iyong unibersidad. Kung hindi, dapat mo pa rin itong isama upang gawing mas tumpak ang mga bagay. Idagdag ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan.
 • Sundan ito sa petsa. Magpatuloy sa linya ng paksa, dito, ang aplikasyon para sa muling pagkuha sa isang pagsusulit ay ang paksa.
 • Sa unang talata, ipakilala ang iyong sarili. Banggitin ang iyong pangalan, batch, at programa, na sinusundan ng pangalan ng kurso. Ngayon sabihin kung bakit ka sumusulat, na mag-aplay para sa muling pagkuha ng iyong pagsusulit sa Microeconomics.
 • Dapat banggitin sa susunod na talata ang mga dahilan para laktawan mo ang pagsusulit. Siguraduhin na ang mga ito ay wastong batayan. Kung ikaw ay may sakit, maglakip ng mga reseta o mga dokumento mula sa appointment. Kung wala ka para sa mga personal na isyu, magbigay ng maikling detalye ng kaganapan.
 • Sa pangwakas na talata, hilingin sa kanya na patawarin ka sa mga batayan na ito at kunin muli ang iyong pagsusulit at sabihin kung paano ito magiging kapaki-pakinabang sa iyo.
 • Isara sa iyong mga detalye. Huwag kalimutang idagdag ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan tulad ng mailing ID dito.

Mga Tip na Dapat Tandaan:

 • Ingatan ang pagiging madaling mabasa at puting espasyo sa iyong sulat.
 • Tiyaking kumonekta ang iyong mga pint sa isa’t isa.
 • Huwag isama ang walang kaugnayang impormasyon dahil ang isang aplikasyon ay dapat maging maigsi ayon sa format.
 • Ingatan ang mga error sa gramatika at spelling.
 • Siguraduhin ang mga petsa na iyong isinusulat sa liham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *