Pang Ugnay – Ano Ang pang-ugnay? Pang Ugnay Halimbawa

Pang Ugnay

Pang Ugnay – Ano Ang pang-ugnay? Pang Ugnay Halimbawa

Ang pang-ugnay ay ginagamit upang pagsamahin ang dalawa o higit pang mga bagay, parirala o sugnay. Maaari din itong tawaging mga connector dahil ginagamit ang mga ito sa mga pangungusap upang gumawa ng mga koneksyon.

Matatagpuan ang mga pang-ugnay sa huling bahagi ng pangungusap kung ito ay ginagamit sa pag-uugnay ng mga sugnay. Kung ang mga pang-ugnay ay ginagamit upang pag-ugnayin ang mga bagay o parirala, maaari itong lumitaw sa simula, gitna o dulo ng pangungusap ayon sa posisyon ng mga bagay o parirala.

Kahulugan Ng Pang Ugnay

Ang isang pang-ugnay, ayon sa Cambridge Dictionary, ay binibigyang-kahulugan bilang “isang salitang gaya ng ‘at’, ‘ngunit’, ‘habang’, o ‘bagaman’ na nag-uugnay sa mga salita, parirala, at sugnay sa isang pangungusap.” Ang Merriam Webster Dictionary ay tumutukoy sa isang pang-ugnay bilang “isang walang pagbabago na anyo ng linggwistika na nagsasama-sama ng mga pangungusap, sugnay, parirala, o salita.”

Ang pang-ugnay ay “salitang nagsasama ng mga salita, parirala o pangungusap, halimbawa at, ngunit o higit pa”, ayon sa Oxford Learner’s Dictionary. Ang Collins Dictionary ay nagbibigay ng bahagyang naiibang kahulugan. Ayon dito, ang pang-ugnay ay “anumang salita o grupo ng mga salita, maliban sa isang kamag-anak na panghalip, na nag-uugnay sa mga salita, parirala, o sugnay.”

Mga Uri ng Pang-ugnay

Pangunahing ginagamit ang mga pang-ugnay upang pagsamahin ang mga aksyon, ideya at kaisipan. Ang mga ito ay ikinategorya sa tatlong pangunahing uri:

Pang-ugnay na pang-ugnay – ginagamit sa pagsasama-sama ng dalawang sugnay na nakapag-iisa. Ang mga halimbawa ng mga pang-ugnay na pang-ugnay ay para sa, at, hindi, ngunit, o, pa at kaya.

Pang-ugnay na pang-ugnay – ginagamit upang pagsamahin ang isang malayang sugnay at isang umaasa na sugnay.

Ang mga halimbawa ng mga pang-ugnay na pang-ugnay ay kung, bagaman, bagaman, pagkatapos, bago, dahil, parang, maliban kung, hanggang, kailan, habang, atbp.

Pang-ugnay na pang-ugnay – ginagamit upang pagsamahin ang dalawang parirala o bahagi ng pangungusap na may pantay na kahalagahan sa loob ng pangungusap.

Ang mga halimbawa ng mga pang-ugnay na pang-ugnay ay hindi lamang..kundi pati na rin, alinman..o, ni..ni, kung..o, sa halip..o, kung..pagkatapos, atbp.

Mga Halimbawa ng Pang-ugnay

Tingnan ang mga sumusunod na pangungusap upang maunawaan kung paano maaaring gamitin ang mga pang-ugnay sa mga pangungusap.

Binisita namin ni Sruthi ang Gokarna noong katapusan ng linggo.

Mayroon ka bang isang magaspang na kuwaderno o hindi bababa sa isang magaspang na papel?

Hindi ako pumasok sa trabaho ngayon dahil hindi ako nag-iingat ng maayos.

Hindi niya gusto ang pagkain, ngunit kinain niya ito.

Aalis na ako bukas kaya sinusubukan kong tapusin lahat ng mga nakabinbing assignment.

Suriin ang Iyong Pag-unawa sa Mga Pang-ugnay

Punan ang mga patlang ng pinakaangkop na mga pang-ugnay sa mga sumusunod na pangungusap:

 1. Deepak ________ Santhosh ay matalik na kaibigan.
 2. Siguraduhing magsumikap ka ______ hindi ka makakakuha ng magandang marka.
 3. _______ Hindi gaanong magluto si Anna, mahilig siyang mag-bake.
 4. Ipaalam sa akin ______ na makakarating ka sa party.
 5. Kailangan kong umuwi ngayon ______ Gusto ko talagang manatili pa ako ng ilang oras.
 6. Hindi ako magaling _______ Nagpasya akong magpahinga sa trabaho.
 7. _________ regular kang nag-eehersisyo, wala kang makikitang resulta.
 8. Wala siyang pera, _____handa siyang tumulong sa akin
 9. Hindi ko mahanap ang lugar ___________ Nawala ko ang mapa.
 10. ________ Naglalakad ako sa kalye, nakakita ako ng sugatang aso.

Alamin kung nasagot mo nang tama ang lahat.

 1. Magkaibigan sina Deepak at Santhosh.
 2. Siguraduhing magsumikap ka kung hindi ay hindi ka makakakuha ng magandang marka.
 3. Bagama’t hindi gaanong nagluluto si Anna, mahilig siyang mag-bake.
 4. Ipaalam sa akin kung makakarating ka sa party.
 5. Kailangan kong umuwi ngayon ngunit gusto ko talagang manatili ako ng ilang oras.
 6. Hindi ako magaling, kaya nagpasya akong magpahinga sa trabaho.
 7. Maliban kung regular kang mag-ehersisyo, wala kang makikitang resulta.
 8. Wala siyang pera, ngunit handa siyang tulungan ako.
 9. Hindi ko mahanap ang lugar mula noong/dahil nawala ko ang mapa.
 10. Habang naglalakad ako sa kalsada, may nakita akong asong sugatan.

Mga Madalas Itanong sa Mga Pang-ugnay sa Ingles

Ano ang pang-ugnay?

Ang pang-ugnay ay ginagamit upang pagsamahin ang dalawa o higit pang mga bagay, parirala o sugnay. Maaari din itong tawaging mga connector dahil ginagamit ang mga ito sa mga pangungusap upang gumawa ng mga koneksyon.

Saan ito maaaring ilagay sa isang pangungusap?

Matatagpuan ang mga pang-ugnay sa huling bahagi ng pangungusap kung ito ay ginagamit sa pag-uugnay ng mga sugnay. Kung ang mga pang-ugnay ay ginagamit upang pag-ugnayin ang mga bagay o parirala, maaari itong lumitaw sa simula, gitna o dulo ng pangungusap ayon sa posisyon ng mga bagay o parirala.

Ano ang iba’t ibang uri ng pang-ugnay?

Pangunahing ginagamit ang mga pang-ugnay upang pagsamahin ang mga aksyon, ideya at kaisipan. Ang mga ito ay ikinategorya sa tatlong pangunahing uri:

Mga pang-ugnay na pang-ugnay

Mga pang-ugnay na pang-ugnay

Mga pang-ugnay na pang-ugnay

Magbigay ng ilang halimbawa ng mga pang-ugnay.

At, o, kaya, dahil, para, dahil, bilang, ngunit, gayon pa man, gayon pa man, habang, sa lalong madaling panahon, samakatuwid, saka, kung sakaling, bagaman, bagaman, kahit na, atbp. ay ilang mga halimbawa ng mga pang-ugnay.

Magbigay ng ilang halimbawa kung paano magagamit ang mga pang-ugnay sa mga pangungusap.

Ibinigay sa ibaba ang ilang mga pangungusap upang ipakita sa iyo kung paano maaaring gamitin ang mga pang-ugnay sa mga pangungusap.

 

Binisita namin ni Sruthi ang Gokarna noong katapusan ng linggo.

Mayroon ka bang isang magaspang na kuwaderno o hindi bababa sa isang magaspang na papel?

Hindi ako pumasok sa trabaho ngayon dahil hindi ako nag-iingat ng maayos.

Hindi niya gusto ang pagkain, ngunit kinain niya ito.

Aalis na ako bukas kaya sinusubukan kong tapusin lahat ng mga nakabinbing assignment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *