Mahal ko, mahal mo

Pinakamahusay na tula

Mapagmahal, mapagmahal, mapagmahal, mapagmahal palagi, sa lahat
Ang pagiging at kasama ng lupa at ng langit,
Sa ilaw ng araw at sa dilim ng putik;
Pag-ibig para sa lahat ng agham at pag-ibig para sa lahat ng pagnanasa.

At kapag ang bundok ng buhay
Hayaan itong maging mahirap at mahaba at mataas at puno ng kalaliman,
Pagmamahal sa napakalawak na pagmamahal
At paso sa pagsasanib ng aming sariling mga suso!

May-akda: Rubén Darío

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *