nangangarap ako ng mga daan

Pinakamahusay na tula

Pumunta ako sa mga nangangarap na kalsada
pm Ang mga burol
ginintuang, ang berdeng mga pine,
ang mga maalikabok na oak! …
Saan pupunta ang daan?
Kumakanta ako, manlalakbay
sa daanan …
(Ang hapon ay bumabagsak)
“Sa puso ko
ang tinik ng isang pagkahilig;
Pinamahalaan ko ito isang araw:
“Hindi ko na ramdam ang puso ko.”

At ang buong patlang sandali
siya ay nananatili, pipi at malungkot,
nagmumuni-muni. Tumunog ang hangin
sa mga poplar ng ilog.

Dumidilim ang hapon;
at ang kalsadang nagpapahangin
at mahina ang pagpapaputi
nagiging maulap at nawawala.

Ang aking kanta ay muling nagdadalamhati:
“Biglang gintong tinik,
sino ang makakaramdam sayo
ipinako sa puso ”.

May-akda: Antonio Machado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *