Spinels

Pinakamahusay na tula

Na tulad ng aso na dumidila
ang kamay ng kanyang panginoon,
takot lumambot higpit
kasama ng luha na binuhusan ko;
hayaan mong angkin ng ignorante
sa langit ang mabuting kulang sa kanya.

Ako, sa aking noo napakataas,
alin ang pangahas sa kidlat upang saktan ako
Magtiis ako ng hindi susuko
ang bagyo na bumabagabag sa akin.

Huwag maghintay sa iyong awa
iyon ay hindi nababaluktot na baluktot:
Magiging alipin ako ng puwersa
ngunit hindi sa pamamagitan ng kalooban.

Ang aking walang kabuluhan na walang kabuluhan
hindi ito umaangkop sa isang mahalagang papel.
Pahiyain mo ako? Ni bago yun
binubuksan at patayin ang araw.

Kung ako ay isang anghel, ako ay magiging
ang napakahusay na anghel na si Luzbel.
Man ng puso
huwag magbunga ng masamang hangarin.

May-akda: Salvador Diaz MirĂ³n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *